alt-text

Val 2018

Röstningen är nu avslutad, och vi har ett resultat i 2018 års val till Växa Sverige fullmäktige.

Nominering och röstning

346 nomineringar kom in. Det är en ökning med 32% jämfört med 2016. 199 olika personer föreslogs. Efter att valberedningarnas sammankallande kontaktat alla nominerade, hade 88 personer tackat ja till att ställa upp i röstningen.

Valperioden pågick mellan 17-25 februari. Röstningsdeltagandet hamnade på 7,3% med 473 medlemmar som röstade.

 • 25 framröstade fullmäktige valdes om.
 • 15 personer är nyvalda men har varit aktiva i Växa Sveriges lokala kretsråd.
 • 5 personer är helt nya som förtroendevalda i Växa Sverige.

Vi hälsar alla välkomna som fullmäktige!

Valresultat

Fullmäktige medlemsområde Mitt

 • Christina Winblad - ordinarie
 • Tomas Åkerlund - ordinarie
 • Ennelie Sjöberg - ordinarie
 • Åsa Berglund - ordinarie
 • Kristina Danielsson - ordinarie
 • Anna Arvidsson - ordinarie
 • Henrik Sommar - ordinarie
 • Nils Olov Bäckebjörk - ordinarie
 • Elisabet Lundström - ordinarie
 • Bengt Samuelsson - ordinarie
 • Hans Lockner - ordinarie
 • Nils Henrik Eriksson - suppleant 1
 • Sara Ekblom - suppleant 2
 • Linda Borgs - suppleant 3

Fullmäktige medlemsområde Öst

 • Martin Svensson - ordinarie
 • Anna-Karin Aaby-Ericsson - ordinarie
 • Frida Holmqvist - ordinarie
 • Malin Gustavsson - ordinarie
 • Lisa Gustavsson - ordinarie
 • Per Pettersson - ordinarie
 • Peter Johansson ordinarie
 • Håkan Josefsson - ordinarie
 • Christian Carlsson - ordinarie
 • Markus Kraft - ordinarie
 • Lola Ivarsson - ordinarie
 • Kristin Yderfors - Suppleant 1
 • Gustav Thuresson - Suppleant 2
 • Johan Nilsson - Suppleant 3

Fullmäktige medlemsområde Väst

 • Per Larsson - ordinarie
 • Bengt Borgström - ordinarie
 • Niclas Axelsson - ordinarie
 • Sara Gustavsson - ordinarie
 • Marianne Arvidsson - ordinarie
 • Ingemar Andersson - ordinarie
 • Tomas Moberg - suppleant 1
 • Sofia Eliasson - suppleant 2
 • Malin Knutsson - suppleant 3

Fullmäktige medlemsområde Sydost

 • Lars Ejdertun - ordinarie
 • Sofia Nilsson - ordinarie
 • Ulrika Uhre - ordinarie
 • Johan Duckarve - ordinarie
 • Stefan Johansson - ordinarie
 • Kristina Gratte - ordinarie
 • Catharina Olsson - Suppelant 1
 • Peter Hansson - Suppelant 2
 • Johan Pettersson - Suppelant 3

Fullmäktige medlemsområde Sydväst

 • Catarina Bengtsson - ordinarie
 • Stefan Warefelt - ordinarie
 • Charlotte Agrell - ordinarie
 • Hans Svensson - suppleant 1
 • Karl Nilsson - suppleant 2
 • Alexander Ivarsson - suppleant 3

Fullmäktige medlemsområde Nord

 • Linnea Larsson - ordinarie
 • Viktoria Luttu Wahlberg - ordinarie
 • Sixten Jonsson - ordinarie
 • Kristina Nordlund - Suppelant 1
 • Göran Edholm - Suppelant 2
 • Robert Nilsson - Suppelant 3

Kretsmöten 2018

Under perioden 12-28 mars genomfördes Växa Sveriges kretsmöten runt om i landet. Dialogen har präglats av en god och positiv stämning.

Här kan du läsa mer om kretsmötena