MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Byråkratin i lantbruket belastar och kostar

Pressträff inom projektet ”Byråkratin i lantbruket belastar och kostar” - Antalet regler som berör lantbruket har ökat med drygt 120 procent på 20 år visar resultat från en jämförelse utförd av Hushållningssällskapet Halland, Växa Sverige och Sveriges lantbruksuniversitet.

Studien utgick från de lagar och regler som fanns med i 2016 års Miljöhusesyn och har undersökt om dessa även fanns 2006 respektive 1996. Med lagkrav menas inte antalet paragrafer, utan antal praktiska krav som ställs på lantbruket.

Vid dagens pressträff, som hölls hemma hos Magdalena och Magnus Gustafsson, mjölkproducenter i Skottorp, Halland, presenterades resultatet;

– Antalet lagkrav har mer än fördubblats på 20 år, från 274 till 605 krav, det vill säga en ökning med drygt 120 procent, säger Sara B Nilsson, rådgivare på Hushållningssällskapet.

Studien har också sett på antalet anmälningar, tillstånd och journaler som företagen behöver hantera. 

 

– I dagsläget finns det krav på att lantbruksföretagare ska föra 22 olika journaler och för 36 olika verksamheter eller handlingar måste företagaren göra anmälan eller söka tillstånd, berättar Helena Lans Strömblad, rådgivare på Växa Sverige.

Hemma hos Magdalena och Magnus har de under de senaste sex månaderna haft åtta (!) kontroller från olika myndigheter.

– Jag tycker det är bra och viktigt att lantbruksföretagen kontrolleras, säger Magdalena, men det hade varit bra om kontrollerna kunde samordnas lite mer för att inte ta så mycket av företagarens tid i anspråk.

I projektet medverkar cirka 75 lantbrukare över hela landet som registrerar verklig tidsåtgång, kostnad samt hur de upplever den myndighetsrelaterade administrationen.

Projektet drivs av Christina Lunner Kolstrup, Sveriges lantbruksuniversitet, Helena Lans Strömblad, Växa Sverige, och Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland, och finansieras av Stiftelsen lantbruksforskning (SLF).

Till pressträffen kom journalister från Sveriges Radio P4, Sveriges television, ATL, Lantbruksnytt, Laholms tidning och Hallandsposten