Avelsarbete i fokus i Husdjur nr 9

Avelsarbete gäller alltid framtiden och vilka kor man vill ha i besättningen framåt. Idag sker framstegen allt snabbare tack vare den genomiska avelsvärderingen. Läs om avelsmål och avelsarbete i nya numret av Husdjur.

I slutet av 2018 ska revideringen av NTM, det nordiska avelsmålet för SRB, holstein samt jersey vara klar. Läs om detta i nya numret av Husdjur och vad några mjölkföretagare väljer att titta extra på när tjurar ska väljas eller kor ska gallras ut.

Läs även om satsningar på embryotekniken, där man snabbare kan få fler kalvar efter de allra bästa korna alternativt snabbare kan få in nya kofamiljer i besättningen. Läs mer här!

Husdjur nr 9