Nötkött nr 2 ute nu

Vall- och foderodling är temat i vårens nummer av Nötkött där vi besöker Andreas Måttgård i Halland som beräknat kostnaden på sitt rundbalsensilage.

Andreas Måttgård vill minska foderkostnaderna genom att låta dikorna beta mer. Ett beslut som vuxit fram när han beräknat vad vallen kostar att skörda. Se filmen där han ger sina bästa tips för att sänka vallfoderkostnaden och läs mer på tidningen Nötkötts sida om innehållet!