Nyhetsarkiv 2016

23 december 2016

Växa Sverige önskar God Jul och ett Gott Nytt År!

2016 har varit ett intressant år och tufft år både för våra kunder och även för oss inom Växa. Trots de historiskt låga avräkningspriserna på mjölk har flertalet lantbrukare lyckats klara av de svåra villkoren. Köttproduktionen har varit mer lönsam, vilket hjälpt, men på alla gårdar har insatserna varit stora med skarp styrning av produktionen, färre investeringar och förmågan att hitta kreativa lösningar och dessutom ofta med mindre personal. Med 2017 kommer stora förväntningar - först av allt med den positiva pristrenden på mjölk samtidigt med att köttpriset fortsatt ligger bra till.