Värdet på fett ökar

Fettet ökar i värde i mejeriindustrin. För leverantörer till Arla läggs det från och med mars, också ökad betalningen för innehållet av fett i förhållande till protein.

Läs mer på Husdjurs hemsida, https://www.vxa.se/husdjur/nyheter/klimatdebatten-haller-pa-att-kantra/vardet-pa-fett-okar/ eller kontakta din produktionsrådgivare för råd kring hur fetthalten kan förändras.