Om oss

Avel

Avel

Det pågår en ständig utveckling inom avel. Förbättringsarbetet påverkar djurens klimatavtryck positivt.

Här är sex åtgärder som är viktiga för klimatavtrycket, men även för verksamheten och lönsamheten.