Om oss

Byggnader och teknik

Byggnader och teknik

Teknikutvecklingen går allt fortare och det finns många områden att belysa. Allt från att justera befintlig utrustning till att investera i nya metoder.

Här är sju åtgärder som är viktiga för klimatavtrycket, men även för verksamheten och lönsamheten.