alt-text

Trimma kalvuppfödningen

En kalv med god hälsa har högre tillväxt och kommer att producera mer mjölk och kött. Vi ger dig råd och tips som optimerar kalvhälsan och produktionen.

Våra rådgivare är specialutbildade inom kalvhållning. De kan hjälpa dig att se möjligheter och förändringspotential på din gård. Du kan också beställa kurser för dig och din personal.

Gårdsbesök av kalvrådgivaren

Gårdsrådgivarpaketet Kalvlyftet består av två delar

  1. Två gårdsbesök där kalvrådgivaren går igenom de viktigaste skötselrutinerna, kalvarnas mått och tillväxt samt tar blodprover för att se om kalven fått tillräckligt skydd från råmjölken. Resultaten sammanfattas i ett protokoll tillsammans med förslag på förbättringar.
  2. En uppföljning där kalvrådgivaren och du/din personal tillsammans går igenom effekterna av utförda förändringar och hur kalvarbetet ska fortsätta framåt.

Ritningsgranskning i Kalvlyftet

Som en tilläggstjänst i Kalvlyftet erbjuder Växa Sverige ritningsgranskning av planerade kalvstallar vid ny-, till- eller ombyggnation. Det är alltid bra att låta flera personer titta på en ritning, alla ser med ”olika” ögon. I vårt ritningsgranskningsteam tittar vi på stallets planlösning utifrån djurhälsa, smittskydd, arbetsmiljö, logistik mm.

Ett välplanerat kalvstall ger flera vinster

  • Friska kalvar med goda förutsättningar att bli friska, högproducerande mjölkkor
  • Bra logistik och därmed minskad arbetstid
  • En attraktiv arbetsplats Kontakta oss Kom ihåg!

Att flytta  ett streck på ritningen är billigare än att flytta inredningen i verkligheten!

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill veta mer om kalvlyftet och ritningsgranskning.

Kontakta mig