alt-text

Arlagården® Plus - inregistrering

Arlagården® Plus är ett digitalt dokumentationscenter som innehåller data om de Arlagårdar som deltar i kvalitetsprogrammet Arlagården®.

Datan läggs in av dig som levererar mjölk till Arla. Uppgifterna är indelade i fyra kategorier, information om gården och besättningen, djurdata och djurbedömning. Den fjärde kategorin, information om medicin och hälsoprogram, kommer i nästa version. 

100 kor kan ge 100 000 kronor

Inrapporteringen sker mellan den 1 november till 15 december, och därefter en gång varje kvartal. Rapporteringen är frivillig. Alla Arlabönder som går med får 1 eurocent/kg mjölk.

Tjänster och hjälp med registreringen

Nu erbjuder vi tjänster och hjälp med registreringen inom två områden.

  • Information om gården och besättningen
    Uppgifter som ska rapporteras in är bland annat besättningens storlek, stallsystem, mjölkningssystem, foder, besättningsveterinär, betesdrift, regionalt producerat foder, markanvändning, smittskydd, skolbesök på gården.

  • Djurbedömning
    Uppgifter som ska rapporteras är rörelsemönster/hältor, hull, skador och renhet. Vid inrapporteringen använder vi Arlas mallar och instruktioner.

För att få ersättningen på avräkningen under första kvartalet 2018, behöver datan vara inlagd innan den 15 december. Därefter är registreringen stängd. Det är också möjligt att gå med vid kommande kvartalsrapporteringar.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller önskar hjälp med inregistreringen.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 07 28

Mobiltelefon:
070-333 83 14

Kontakta mig