alt-text

Utveckla ditt koöga med hjälp av boken Kosignaler

Kor sänder hela tiden signaler och informerar om sin hälsa, sitt välbefinnande, utfodringen och produktionen. Boken ”Kosignaler” hjälper bonden att utveckla sitt koöga och sin förmåga att läsa av, förstå och agera på kornas signaler.

I takt med att besättningar växer och tiden per ko minskar samtidigt som grupphållning av lösgående djur ökar är det helt avgörande att i tid upptäcka avvikelser hos enskilda individer och grupper av djur. Inte minst i robotsystemet krävs att man har kunskap om och rutiner för att upptäcka djurens vardagsbekymmer innan de byggs upp till allvarliga problem.

Få en bättre förståelse för djurens språk

Kosignaler är en praktisk guide i hur den som arbetar med kor kan lära sig observera djuren mer medvetet. Den ger redskapen för att se och utnyttja kornas signaler – både som grupp och enskilt. Målet är att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera produktionen.

Kosignaler är skriven av holländaren Jan Hulsen, veterinär och specialist på nötkreatur, och har blivit en storsäljare i flera europeiska länder. I Holland har lösdriftsystemet länge varit helt dominerande vilket byggt upp en erfarenhet av att läsa av och bättre förstå djurens språk.

Frågorna man, enligt Jan Hulsen, bör ställa sig om och om igen är:

  • Vad ser jag?
  • Hur har det blivit så här?
  • Vad betyder det?

Boken innehåller mer än 250 foton och illustrationer som tydligt visar vad man kan upptäcka genom att observera sina kor. Boken har översatts och delvis anpassats till svenska förhållanden av branschorganisationen Svensk Mjölk, men säljs nu av Växa Sverige.

Boken är tillfälligt slut

Vill du veta mer om boken? Kontakta Louise Winblad von Walter,
tel 010-471 06 68.

Kontakta mig