Analysera nuläget

Kosignaler

Boken Kosignaler utvecklar ditt koöga

Kor sänder hela tiden signaler som ger dig information om deras hälsa och välbefinnande. Kosignaler är boken som hjälper dig att utveckla koögat och förmågan att läsa av, förstå och agera på kornas signaler.

alt-text

Boken är slutsåld

I takt med att besättningar växer och tiden per ko minskar samtidigt som grupphållning av lösgående djur ökar är det helt avgörande att i tid upptäcka avvikelser hos enskilda individer och grupper av djur. Inte minst i robotsystemet, krävs det att man har kunskap om och rutiner för att upptäcka djurens vardagsbekymmer, innan de byggs upp till allvarliga problem.

Få en bättre förståelse för djurens språk

Kosignaler är en praktisk guide i hur den som arbetar med kor kan lära sig observera djuren mer medvetet. Den ger dig redskapen för att se och tolka kornas signaler – både som grupp och enskilt. Målet är att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera produktionen.

Kosignaler är skriven av holländaren Jan Hulsen, veterinär och specialist på nötkreatur, och har blivit en storsäljare i flera europeiska länder.

Frågorna man, enligt Jan Hulsen, bör ställa sig om och om igen är:

  • Vad ser jag?
  • Hur har det blivit så här?
  • Vad betyder det?

Boken har anpassats till svenska förhållanden. Den innehåller mer än 250 foton och illustrationer som tydligt visar vad man kan upptäcka genom att observera sina kor.