alt-text

Arlas klimatberäkning

Arla tar hjälp av Växa Sveriges rådgivare för att minska koldioxidutsläppen på gården.

I mars 2019 gick Arla ut med målen att minska utsläppen av växthusgaser med 30% per kilo mjölk under kommande årtionde, och att arbeta mot ett nettonoll klimatavtryck år 2050.

Som en del av arbetet har de tagit fram ett verktyg för att kartlägga och jämföra gårdens koldioxidutsläpp vilket, i kombination med rådgivning, ska hjälpa lantbrukaren att sänka utsläppen på gården. Arla har valt att samarbeta med Växa Sverige i uppdraget och nio av våra rådgivare är nu utbildade och igång med rådgivningen på av Arla utvalda gårdar runt om i Sverige.

Vi hjälper dig att ta fram en handlingsplan för att ta vara på de förbättringsmöjligheter som gården har.

 

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 09 40

Mobiltelefon:
070-537 06 63