alt-text

SAM-ansökan

Gör du SAM-ansökan själv och tycker att det tar för lång tid? Ta hjälp av våra erfarna rådgivare som ser till att den blir inlämnad i god tid.

EU-rådgivningEU-ansökan 2020

SAM 2020 öppnar den 5 februari. Sista ansökningsdag är den 8 april. Ansökan görs via SAM-internet. Därefter görs beräkningar och optimeringar i vårt eget EU-program. Vi har god kunskap om vilka stöd som går att söka och vilka regler som gäller. Med praktisk förankring till lantbruket resonerar vi kring EU-stöden utifrån din gårds förutsättningar.

Rådgivning på kontor eller på distans

Med vår hjälp går ansökan snabbt att fylla i och den blir inlämnad i tid. Våra priser för rådgivning är förmånliga. Tjänsten passar speciellt dig som har en något enklare SAM-ansökan med få ändringar.

Besök oss på något av våra kontor, Agrocenter i Falkenberg eller på Lilla Böslid utanför Halmstad. Under vissa datum kan du även besöka kontoret i Ingelstad - kontakta oss för tider.

Du har också möjlighet till rådgivning på distans. Distansrådgivningen finns för lantbrukare i hela Sverige. 

Kontakta mig

Vad får din mjölk kosta?

En analys av mjölkpriset sätter fokus på ditt ekonomiska resultat, samsyn och lönsamhet. När du får svart på vitt vad din mjölk kostar att producera kan du rikta åtgärderna rätt.

Läs mer!
alt-text

Med vår kunskap och våra hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EU-ersättningarna. Vi erbjuder även angränsande rådgivning:

  • Besök i fält för bedömningar av stödberättigad mark
  • Investeringsstödsansökningar
  • Ändringar
  • Överklaganden
  • Stödrättsförmedling
  • Tvärvillkorsrådgivning
  • Växtodlingsplaner
  • Hjälp med certifieringsfrågor