Analysera nuläget

SAM-ansökan

SAM-ansökan

Gör du SAM-ansökan själv och tycker att det tar för lång tid? Ta hjälp av våra erfarna rådgivare som ser till att den blir inlämnad i god tid.

alt-text

EU-ansökan 2022

SAM 2022 öppnar den 9 februari. Sista ansökningsdag är den 13 april. Ansökan görs via SAM-internet. Därefter görs beräkningar och optimeringar i vårt eget EU-program. Vi har god kunskap om vilka stöd som går att söka och vilka regler som gäller. Med praktisk förankring till lantbruket resonerar vi kring EU-stöden utifrån din gårds förutsättningar.

Rådgivning på kontor eller på distans

Med vår hjälp går ansökan snabbt att fylla i och den blir inlämnad i tid. Våra priser för rådgivning är förmånliga. Du får en beräkning av stödbelopp för 2022 som går att använda i diskussioner med banken.

Besök oss på något av våra kontor i Uppsala, Örebro, Bollnäs, Borlänge, Östersund, Ånäset, Rörbäcksdalen, Kil, Ingelstad, Falkenberg, Falköping, Vimmerby eller på Lilla Böslid utanför Halmstad.

Du har också möjlighet till rådgivning på distans. Distansrådgivningen finns för lantbrukare i hela Sverige. Den digitala tjänsten passar speciellt dig som har en något enklare SAM-ansökan med få ändringar.

Med vår kunskap och våra hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EU-ersättningarna. Vi erbjuder även angränsande rådgivning:

  • Besök i fält för bedömningar av stödberättigad mark
  • Investeringsstödsansökningar
  • Ändringar
  • Överklaganden
  • Stödrättsförmedling
  • Tvärvillkorsrådgivning
  • Växtodlingsplaner
  • Hjälp med certifieringsfrågor

Intresserad?

 

Distansrådgivning

Du har också möjlighet till rådgivning på distans. Träffa din rådgivare via Microsoft Teams eller på telefon. 

Kontakta mig