Analysera nuläget

SAM-ansökan

SAM-ansökan

Gör du SAM-ansökan själv och tycker att det tar för lång tid? Ta hjälp av våra erfarna rådgivare som ser till att den blir inlämnad i god tid.

alt-text

EU-ansökan 2023

2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Några nya stöd har tillkommit och andra är förändrade eller borttagna. Hör av dig till oss för att optimera stöden på just din gård. Ansökningstjänsten SAM-internet öppnar den 9 februari och är öppen fram till 13 april 2023.

Ansökan görs via SAM-internet. Därefter görs beräkningar och optimeringar i vårt eget EU-program. Vi har god kunskap om vilka stöd som går att söka och vilka CAP-regler som gäller. Med praktisk förankring till lantbruket resonerar vi kring EU-stöden utifrån din gårds förutsättningar.

Rådgivning på kontor eller på distans

Med vår hjälp går ansökan snabbt att fylla i och den blir inlämnad i tid. Våra priser för rådgivning är förmånliga. Du får en beräkning av stödbelopp för 2023 som går att använda i diskussioner med banken.

Besök oss på något av våra kontor i Uppsala, Örebro, Bollnäs, Borlänge, Östersund, Ånäset, Rörbäcksdalen, Kil, Ingelstad, Falkenberg, Falköping, Linköping, Söderköping eller Laholm.

Du har också möjlighet till rådgivning på distans. Distansrådgivningen finns för lantbrukare i hela Sverige. Den digitala tjänsten passar speciellt dig som har en något enklare SAM-ansökan med få ändringar.

Med vår kunskap och våra hjälpmedel kommer vi tillsammans fram till hur du bäst utnyttjar EU-ersättningarna. Vi erbjuder även angränsande rådgivning:

  • Besök i fält för bedömningar av stödberättigad mark
  • Investeringsstödsansökningar
  • Ändringar
  • Överklaganden
  • Rådgivning kring grundvillkoren
  • Växtodlingsplaner
  • Hjälp med certifieringsfrågor

Intresserad?

 

Distansrådgivning

Du har också möjlighet till rådgivning på distans. Träffa din rådgivare via Microsoft Teams eller på telefon. 

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.