MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Analysera nuläget

Lönsamhetsprognos

Lönsamhetsprognos

Du får en bra överblick över din framtida ekonomiska situation och ser hur ditt företag kan utvecklas.

alt-text

Ett vinnande koncept

Lönsamhetsprognos är ett effektivt verktyg som ger dig överblick över din ekonomiska situation de närmsta åren. Produktionsrådgivaren gör analysen tillsammans med dig.

Analysen bygger på din bokföring

Ni pratar tillsammans igenom hur dina viktigaste intäkter och kostnader kommer att påverkas i år och nästa år.

Utveckla företaget

Lönsamhetsprognos skapar ett lättolkat dokument som tydligt visar hur företaget kan utvecklas. Ett underlag som du kan visa för din bank eller andra intressenter.

Resultaträkning med budget

Räkna med oss

Kontakta en företagsrådgivare så hjälper de dig vidare.