alt-text

Mjölkprisanalysen visar vad din produktion får kosta

En analys av mjölkpriset sätter fokus på ditt ekonomiska resultat, samsyn och lönsamhet. När du får svart på vitt vad din mjölk kostar att producera kan du rikta åtgärderna rätt.

Med en mjölkprisanalys riktar vi in oss på viktiga frågor som till exempel ekonomiska avvikelser, personal- och foderkostnader och produktionsmängd. Vi har också möjligheten att titta närmare på din gårds förutsättningar ur ett ekonomiskt perspektiv samt jämföra ditt resultat med genomsnittet. När du, din rådgivare och personal har samma bild av det ekonomiska läget blir det lättare att arbeta framåt mot samma mål.

Så går det till

Tillsammans med en ekonomirådgivare och en produktionsrådgivare går vi igenom din resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. Ekonomirådgivaren skapar sedan ett tydligt underlag som du kan använda i din kort- och långsiktiga planering.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om mjölkprisanalysen är du välkommen att kontakta oss!

 

Arbetar som:
Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 03 40

Mobiltelefon:
070-833 00 61

Kontakta mig

Vi hjälper dig med din SAM-ansökan

Med vår hjälp går SAM-ansökan snabbt och enkelt och den blir inlämnad i tid. Våra priser för rådgivning är förmånliga och rådgivningen kan ske på platser nära dig. Vi gör även ansökningar på distans.

Läs mer!
alt-text