alt-text

Ledarpraktikan - Utvecklas i rollen som ledare

Ledarpraktikan är ett nationellt utvecklingskoncept som vänder sig till dig som driver egen verksamhet, eller är anställd och har en ledande befattning. Genom Ledarpraktikan får du chans att ta nästa steg framåt i ditt ledarskap.

Konsten att leda dig själv och andra

För att utveckla och förändra ditt företag behöver du börja med dig själv. Ledarpraktikan ger användbara och praktiska verktyg och kortfattade förklaringar till människors sätt att tänka, kommunicera och agera.

Ledarpraktikan är baserad på lantbruksföretagarens behov och utmaningar. Teori och praktik varvas så att du på ett praktiskt sätt får lära dig att leda dig själv, dina medarbetare och din verksamhet. Konceptets upplägg och material är framtaget för lantbruksföretagare i samverkan mellan rådgivare, forskare och lantbrukare.

Du lär dig

  • att bli bättre på att kommunicera
  • att få en bättre struktur, tydligare planering och prioritering
  • att jobba med mål och måluppföljning
  • att hålla effektiva möten och medarbetarsamtal som stärker verksamheten

Nu till lägre pris med stöd från Landsbygdsprogrammet 

Ta chansen att utveckla ditt ledarskap till rabatterat pris: 25 000 kr per företagare för totalt 6 dagars utbildning med individuell coachning. Viss kostnad för kost och logi tillkommer.

Hösten 2019 startar en ny omgång av Ledarpraktikan
Utbildningen vänder sig till dig som har en ledande roll - oavsett vilken bransch du är verksam i och var i landet du bor.

Ledarpraktikan genomförs i två grupper och startar på följande platser:

Begränsat antal platser, 8-12 personer per tillfälle.

Säkra din plats i ett ledarnätverk med drivna företagare
Kontakta oss redan idag. Du har också möjlighet att anmäla intresse till vinterhalvårets uppstart i Sydsverige, som är ett samarbete med Ledarpraktiker-coacher från Hushållningssällskapet och LRF Konsult. Vi ser fram emot en ny säsong av fantastiska människor som vill utvecklas, så hör av dig till oss! 

Upplägg

Utvecklingskonceptet bygger på den praktiska handledarboken Ledarpraktikan och sträcker sig över 6-10 månader. Periodens längd bestäms tillsammans med deltagarna, där årstid och företagsform får styra vad som är bäst rent praktiskt.

Erfarenhetsutbyte mellan ledare är en viktig del i upplägget. Vid tre tillfällen träffas man tillsammans i ett mindre nätverk av företagare. Alla tre träffarna börjar lunchtid och avslutas vid lunch nästa dag. Mellan träffarna får deltagarna individuell ledarskapscoaching av en utbildad Ledarpraktikercoach, för att säkerställa att man kommer framåt i sin egen träning.

Konceptet bygger på de tre delarna i boken - Konsten att leda mig själv, mina medarbetare och min verksamhet - där innehållet är baserat på de behov och utmaningar som framkommit vid intervjuer med företagare runt om i landet. Författarna har därefter tillfört sin samlade erfarenhet och kompetens samt beskrivit vad forskning inom ämnet visar.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare

Telefon:
010-471 05 07

Mobiltelefon:
076-109 07 97

Arbetar som:
Företagsutvecklare

Telefon:
010-471 03 42

Mobiltelefon:
070-825 07 16

Kontakta mig

De har satsat på Ledarpraktikan
Stallbergs Lantbruk har en av landets 20 högst avkastande besättningar.
Som ett led i utvecklingen av ledarskapet har de satsat på Ledarpraktikan...
Läs hela artikeln i tidningen Husdjur

Läs mer om Ledarpraktikan