DjurhälsaDjurhälsa

Nu har den populära skriften Djurhälsa – särtryck från tidningen Nötkött, kommit ut i ny upplaga. En god djurhälsa är guld värd. Då kan det vara värdefullt att snabbt hitta information om ett aktuellt hälsoproblem. 
Här kan du beställa skriften Djurhälsa

Nyheter från Nötkött