Statistik

Här hittar du lite extra statistik som tillhör olika artiklar där utrymmet begränsade möjligheterna att ta med all information.

KAP-statistik 2017

Nötkött 5 2017 innehöll resultat från KAP kontrollår 2016/17. Här finns den statistik som inte rymdes  tidningen.
KAP årsstatistik 2017

Rättelse KAP-statistik 2016

Nötkött 5 2016 innehöll årsresultat för KAP för perioden 1 september 2015 till augusti 2016. Tyvärr var några siffror i tabellerna felaktiga. Här hittar du artikeln igen, men med korrekta siffror.
KAP årsstatistik 2016

Mer om belgisk blå

”Nötkött 1 2017 innehöll flera artiklar om rasen belgisk blå med statistik från den danska köttkontrollen. Här hittar du utförligare statistik om rasen där den jämförs med andra köttraser i Danmark.”
Kalvstatistik för belgisk blå 2017 (PDF)