Stall Godås i Värmland

Här har Johan Svantesson byggt ett stall för 220 dikor på ströbädd med skrapgång. Total investering 6,9 miljoner eller 20 500 kr per koplats.

 
JANUARI 2019
Nu är ungdjur installade i halva den nya stallbyggnaden på Godås.Bygget blev kraftig försenat under senare delen av 2018 på grund av sen leverans av stommen. december ägnades åt att lägga tak och skruva inredning.

Godås januari 2019

-Vi har använt storbalar för att provisoriskt göra en vägg som delar stallet så en del kan användas till ungdjuren och den andra till att lagra balar, säger Johan SVantesson i början av januari. Han ser fram emot att snart komma igång med väggar och gavlar så stallet ska bli helt färdigt våren 2019.

Godås januari 2019

NOVEMBER 2018
  Stallbygget på Godås har försenats av att de fått vänta på leverans av stomme och tak.
-Jag köpte stomme och tak av ett lokalt företag och betalade större del av summan redan i mars månad. Det var en åtgärd för att säkra priset för stål, säger Johan Svantesson.

Godås november 2018

Företaget han handlat av fick likviditetsproblem och leveransen av stommen drog ut på tiden. Den utlovade leveransen som skulle ske i slutet av augusti flyttades stadigt framåt och först i början av november kunde de börja resa stommen. Sedan gick arbetet att resa stommen fort. I slutet av november väntar Johan bara på den sista takplåten och takåsar.

 -Förhoppningsvis ska den anlända om ett par dagar och då räknar jag med att vi på 4-5 arbetsdagar ska lägga femtusen kvadratmeter tak, säger Johan Svantesson.

Godås november 2018

Därefter återstår att sätta upp inredning, mellangrindar mellan boxarna och avgränsning mot foderbordet. Det mesta är redan inköpt. Johan är less på den utdragna leveransen av stomme och tak som gjort att de nu får jobba under press i kall väderlek men samtidigt förhoppningsfull att bli färdig till Lucia. Det är cirka 200 djur som väntar på att stallas in.

- Djuren måste in under tak, det är bara så. Huvudsaken är att inredningen är på plats och djuren kan få vatten och foder. Detaljer som belysning kan vi fixa senare.

Godås november 2018

OKTOBER 2018 –Vi tog på oss lite extra jobb när jag beslöt att redan nu förbereda stallet inför en eventuell ombyggnad till liggbås. Det gjorde att vi grävde och gjöt en tvärkulvert på 60 meter, ett jobb som inte var inplanerat från starten, berättar Johan Svantesson.

Att kulverten skulle göras en meter djup innebar också att de var tvungna att spränga bort mer berg.  I slutet av september är gjutningsarbetet klart och tvärkulverten fylld med singel och täckt med betong. Även om den extra kostnaden för arbetet landade på cirka hundra tusen kronor är Johan nöjd.

Godås oktober 2018

–Det är så mycket enklare att senare såga upp betongen och ösa ur singlet än att i efterhand bryta upp golvet i den färdiga byggnaden för att gräva kulvert.
Nu väntar Johan på att inom kort resa stommen och börja lägga tak.
–Fem gubbar står i startgroparna att sätta igång, så vi räknar med att jobbet ska löpa smidigt, säger Johan Svantesson.

AUGUSTI 2018 - Nu är det armerat och gjutningen pågår för fullt, rapporterar Johan Svantesson i slutet av augusti. Han har lagt till ett moment som inte var planerat från början; att gjuta en 60 meter lång gödselkulvert för att hålla dörren på glänt för en eventuell framtida ombyggnad från ströbädd till liggbås.

Godås augusti 2018

I slutet av augusti eller början av september ska stommen resas. Det är extra viktigt i år att bli klar med stallet inför installningen. Strömängderna är begränsade och då vill Johan ha rejält med yta till djuren för att minska ströåtgången.

MAJ 2018 I mitten av maj rapporterar Johan att förberedelser pågår för att gjuta bottenplattan.

MARS 2018 Vid Nötkötts besök i slutet av mars hos Johan Svantesson på Godås utanför Säffle i Värmland ligger det fortfarande snö på gårdsplanen där det nya dikostallet ska byggas.
- I april räknar vi med att kunna sätta igång arbetet med att gjuta plattan, säger Johan som själv ska leda arbetet.