Valsjö

Här byggdes under 2018 liggbåsstall för 120 dikor, 20 rekryteringskvigor och fem avelstjurar. Total investering 8,8 miljoner eller 63 600 kr per koplats.

DEC Alla djur är installade inför julhelgen och Tommy Engborg är mycket nöjd med resultatet. Korna, dräktiga kvigor och avelstjurar kom in redan i början av december och dagarna före jul var även de 24 kalvarna på plats.

-Korna har snabbt anpassat sig till att ligga i båsen, inga kor har lagt sig i skrapgången. Några kor låg till att börja felvända eller på snedden i båsen, men de lärde sig snabbt, säger Tommy Engborg.

Den senaste veckan har de ägnat åt att få klart gödselbrunnen, justera utgödslingspumpen och trimma utfodringsvagnen. 

-Det känns skönt att ha alla djur inne och på samma ställe när julen och ledigheterna närmar sig, säger Tommy. Nu ser han fram emot 2019 och att de första åtta kvigorna ska kalva i slutet av januari.

Valsjö december 2018

NOV
På Valsjö börjar man i slutet av november närma sig målet och det återstår mest detaljer innan korna ska stallas in i det nya liggbåsstallet med plats för 120 kor, 20 kvigor och fem avelstjurar.

– Den rälshängda fodervagnen för grovfoder är nu på plats och igår testade vi att skraputgödslingen fungerar, säger Tommy Engborg, driftledare på Valsjö, som är nöjd med  att  utfodringen blir automatiserad.

-Tanken är att vi ska kunna ställa balar på avlastarbordet på fredag eftermiddag och sedan inte behöva lägga hand på utfodringen förrän måndag morgon, säger Tommy. Lastning och utkörning av foder på foderbordet ska kunna ske med automatik utan att vi behöver starta en traktor. Det har varit ett av önskemålen med byggnaden, att både utfodringen och utgödslingen ska göras utan att behöva starta maskiner.

-Det ger istället tid åt tillsyn av djuren och man slipper bli beroende av traktorerna i det dagliga arbetet.

Valsjö november 2018

Att stallets väggar till stora delar består av vindnät med skjutbara draperier eller hålplåt ger en väldigt ljus miljö inne i stallet. Utifrån är väggarna av hålplåt röda och de är svåra att skilja från vanlig heltäckande plåt.

Uppförandet av stallet har gått smidigt och Tommy vill ge en eloge till byggteamet som klarat att hålla tidsplanen. Det arbete som återstår är att lägga duk och göra klar gödselbrunnen, sätta upp portarna och koppla ihop vattnet. Sedan kan djuren stallas in.

-Vi siktar på vecka 50. Då ska 48 kor eller dräktiga kvigor, 24 kalvar och två avelstjurar få tak över huvudet,

Valsjö november 2018


OKT I början av oktober pågår takläggning, gödselbrunnen grävs och man har just börjat skruva inredning.

–Att få inredningen på plast kommer nog att ta sin tid och vi lär få skruva en del både på kvällar och helger, säger Tommy Engborg, driftledare.

Han är ändå nöjd med hur arbetet flutit på och tror stallet blir klart tills korna ska in.

–Stallbygget har varit en rolig syssla ett år då mycket annat inte varit så kul, säger Tommy och syftar på torkan och svårigheterna att få hem tillräckligt med foder.

Valsjö 2 oktober 2018


SEPT Den 7 september rapportetar Tommy Engborg att arbetet går framåt fort. Nu är alla takstolar på plats och gjutningarna klara.
- Nu ska vi börja schakta för gödselbrunnen och gödselplatta, säger en glad Tommy och tillägger att så fort taket är på så kommer de att börja skruva inredning.

Valsjö 7 september 2018

AUG 2018 På Valsjö framskrider arbetet efter plan. Sista veckan i augusti pågår resning av stommen till stallet.

Valsjö 29 augusti 2018


AUG 2018 De första dagarna i augusti skördas trädor till vinterfoder. Extrem torka och inget regn sedan i maj gör läget akut för att få hem vinterfoder.
-Så här långt går bygget enligt plan, rapporterar Tommy Engborg. Det återstår bara en gjutomgång innan plattan är klar och vecka 35 räknar man med att stommen ska resas.

JULI 2018 I början av juli pågår arbetet med gjutning för fullt på Valsjö, rapporterar Tommy Engborg. Vecka 35 kommer stommen att resas om arbetet fortsätter enligt plan.

APRIL 2018 De första dagarna i april har Tommy Engborg fullt upp med planeringen av det nya dikostallet som ska uppföras på Valsjö går, Nynäshamn i Södermanland under 2018.
Dikalvsproduktion är en ny gren som ska KRAV certifieras och komplettera den ekologiska och Kravcertifierade växtodlingen på drygt 400 hektar.
-Vi väntar bara på att tjälen ska gå ur jorden. Bygget har fått skjutas en månad framåt i tiden på grund av kylan. Planen är att bli klara med gjutning vecka 28 och resa stommen i sommar, säger Tommy Engborg.