Hur gick det sedan?

Ibland gör vi återbesök på en gård som vi skrivit om tidigare i Nötkött. Det kan vara allt från fem till trettio år mellan besöken. Här kan du följa vad som hänt på några av de gårdarna.

Christine Didriksson

Mycket har hänt sedan 1997 då tidningen Nötkött senast besökte gården Ängen. I dag har besättningen utökats, stallet byggts om, produktionen anslutits till Krav och efter att ha testat olika raser är man nu tillbaka vid limousin.

Lena och Jerry Olsson

På Gundrastorp i skånska Vittsjö finns en av de nötköttsbesättningar som var först i Sverige med att certifiera sig med Svenskt Sigill. Nu, 13 år efter inträdet, lämnar de certifieringsorganet.

Håkan och David Johansson

För åtta år sedan när vi besökte Högens gård i Idala söder om Kungsbacka i Halland hade man precis börjat sälja köttlådor till konsument.En verksamhet som fortsatt och i när torkan förra sommaren ledde till ökad slakt så ställde många kunder upp och handlade.

Marie Larsson och Jimmy Holmgren

2010 hade bygget av ett nytt stall precis dragit gång med målet att öka antalet dikor. Idag finns 100 dikor på Enkullen och de har som mest varit uppe i 120.

Björn Dierks och Annica Ericsson

När Nötkött besökte Börstorp för två år sedan  hade man just investerat två miljoner i sol- och vindkraft. Idag rekommenderar han solceller som det bästa alternativet för den som vill producera egen el.

Anna Kristoffersson

För tio år sedan hade Anna Kristoffersson i Skåne stora problem med den stora leverflundran på gårdens betesmarker. Idag finns parasiten fortfarande kvar i markerna men man har lärt sig hur man kan mnska riskerna för att djuren ska må dåligt.

Pelle Björklund

2006 var Pelle Björklund engagerad i rasföreningens koncept blondekött i butik. Idag säljer han sitt kött under eget varumärke. Men han är lika engagerad i sin ras och i blondeföreningen och på Gunnarsbo har antalet kor ökat i antal.

Alexander Westerlund

Istället för 350 mjölkrastjurar så har Alexander Westerlund idag egna dikor och räcker inte deras kalvar till att fylla stallet så kompletterar han med inköp av dikalv. Arealen har utökats och idag brukar han 250 hektar åker och lika mycket bete, all produktion certifierad i KRAV.

Morgan Karlsson, Lindersmåla, Småland

2012 hade Morgan Karsson just investerat i foderhus, spannmålssilor och intilliggande lagringsutrymmen. Något han är nöjd med och som underlättar att klara att sköta fler djur på den egna gården när dikorna fördubblats och uppfödningen av ungnöt ökat.

Anders Johansson, Nässja, Östergötland

Sedan förra besöket år 1997 har Anders Johansson hunnit med att vara ordförande i LRF Östergötland och som delägare i mjölkföretaget Hulterstad gå från 300 till 550 mjölkkor.  Samtidigt har han fortsatt det avelsarbete med charolais som fadern Evert startade när rasen introducerades i Sverige på 1960-talet.

Lennart Walleräng, Nilses, Gästrikland 

Sedan förra besöket för fjorton år sedan på mjölkgården Nilses har SRB-korna blivit fler och andelen semineringar med köttras stigit avsevärt. Det har ökat värdet på köttet från gårdens tjurkalvar som fortfarande kastreras för att sköta naturbeten på Ön i Dalälven.

Carl-Gustav Gudmundsson, Åkersdal, Skåne 

Sedan förra besöket på Åkersdal hos Carl-Gustav och Kerstin Gudmundsson för sexton år sedan har mycket hänt. Charolais har bytts mot angus och sonen Anders med fru Kitty har flyttat in på gården med målet att om ett par år ta över.

Gustaf och Robert Kihlin, Hallstaberg, Västmanland

För drygt tio år sedan blev bröderna Gustaf och Robert Kihlin rikskändisar när press och TV invaderade gårdsplanen. En av gårdens kor hade fått diagnosen BSE, i dagligt tal kallat galna kosjukan. Larmet visade sig vara falskt men det orsakade tumult och många sömnlösa nätter.

Familjen Carlborg, Källingby, Uppland

När Nötkött för drygt tjugo år sedan besökte gården Källingby utanför Knutby i Uppland pågick studier med utegångsdjur i en enkel byggnad. Försöken är sedan länge avslutade men den enkla byggnaden används fortfarande.

Christer Söderblom, Lillegården, Västergötland

När Nötkött år 2007 besökte Christer Söderblom på Lillegården söder om Falköping i Västergötland fanns funderingar på att starta dikohotell för att motverka bristen på kalv. Något dikohotell blev det inte men företaget har fortsatt att utvecklas.

Johan Svantesson, Grodås, Värmland

Johan Svantesson i Värmland utvecklar ständigt sitt företag och är inte rädd att testa nya idéer som att övervintra kvigor i tält och odla rörflen till strö.

Dan Waldemarsson, Västergården, Västergötland

Dan Waldemarsson har skapat rubriker under sina år i branschen. han byggde tidigt liggbås till tjurar. Han exporterade ett lass slaktdjur till Danmark för att få tryck i frågan att förhandla med slakten och han har satsat på biogas.

Johan Stegard, Ballabo, Bohuslän

Idag föds nästan tio gånger så många stutar upp till slakt och numera kommer drygt en tredjedel av kalvarna från gårdens egna kvigor.

Familjen Widegren, Walla Säteri, Östergötland

Sedan den yngre generationen har tagit över på Walla säteri har antalet dikor fyrdubblats och fokus i dikalvsproduktionen flyttats från avel till slaktdjur. I sommar byggs ett nytt ungdjursstall för tjurkalvarna.

Lars Beve, Håkantorp, Östergötland

På fem år har gården ställts om från ett intensivt ungnötsföretag till en extensiv växtodlingsgård. Med dikor istället för ungtjurar har vallstrategin ändrats från fyra till två eller tre skördar.      

Olof och Eric Ericsson, Wäsby, Närke 

På över 40 år har de sålt fler än 200 avelstjurar och fått tre tjurar insatta i semin. Wäsby Hereford har satt avtryck i avelsarbetet med hereford i Sverige.