Kalkyler

Här kan du hitta kalkyler som presenterats i reportage i Nötkött.

Kalkyl: Optimal slaktvikt för ungtjurar
Här hittar du en ekonomisk jämförelse mellan olika slaktåldrar och slaktvikter.
Nötkött 5 2017 - Optimal slaktvikt lönar sig bäst