Ritningar

Här kan du hitta ritningar från stallar vi besökt och skrivit om i Nötkött.

Kenneth Back dikostall i Djura - Nötkött 6 2017

Dikostallet med plats för 200 djur i liggbås är anpassat för att korna kalvar i fyra grupper vid olika tidpunkter på året. Kalvningsavdelningen är därför anpassad för 30 kor, sedan flyttas korna vidare till nästa avdelning i stallet. I artikeln i Nötkött 6/2017 finns en utförlig beskrivning av stallet.

Ritning på dikostall hos Kennet Back i Djura