Ny Nötkött ute nu

Teknik till hjälp i djurskötseln är tema i nummer 5 där man kan läsa om scanning av levande djur för att hitta marmorerade ryggbiffar, GPS på betesdjur, solceller på ladugårdstaket och embryotransfer i arbetet att etablera en för Sverige ny ras.

Stabiliser är en ras framkorsad i USA som sedan tio år tillbaka finns etablerad i England. Göran och Anna Rydén på Norrevångs gård i SKåne läste om rasen i Nötkött för sex år sedan och blev intresserade. Efter ett besök i England beslöt de importera embryon. Nu har 56 embryon lagts in i år med förhoppning att de första kalvarna ska födas 2019.

-Målet är att vi ska tjäna pengar på den här satsningen, säger Göran Rydén.

På Gymninge gård visar Anders Fransson hur man med hjälp av ultraljud mäter muskeldjup, tjocklek på underhudsfett och marmoreringsgraden i biffen. Mätningarna görs i ett projekt lett av RISE som syftar till att få fram en jämnare och högre köttkvalitet.

GPS kan vara ett hjälpmedel att hitta betesdjuren i svårtillgängliga betesmarker. Vi besöker skärgårdsöar i Vänern där Mattias Örtendahls använder tekniken.

Läs också om dikalvsföretagaren Steven Sandison på Orkney öarna som besökt Sverige och andra länder i jakten på kunskap för att förbättra sina produktionsresultat hemma på gården. Han följer kornas produktion i antal avvanda kalvar per betäckta kor och hur många kilo kalv en ko avvänjer i förhållande till sin egen vikt.