Här säljs tusen kalvar på en auktionsdag

En auktion hos Kaspar Adams på familjens gård i Lettland kan omfatta tusen kalvar och köparna kommer från olika delar av Europa.

Nötkött har besökt Krasti, en liten ort söder om Riga mitt i Lettland, dit uppköpare från hela Europa kommer för att köpa kalvar. Kaspar Adams tyckte att de små lokala dikalvsproducenterna blev lurade av uppköparna som åkte mellan gårdarna och erbjöd låga priser på dikalvarna.

Han beslöt samla dikalvar från många uppfödare på samma ställe och istället låta uppköparna komma dit och buda. Det gav bättre betalt för kalvarna och lättare att samla ihop grupper av enhetliga djur. Verksamheten har idag vuxit till att omfatta en stor del av landets dikalvar. Cirka 98 procent av alla kalvar säljs ut i Europa för vidareuppfödning. Läs mer i Nötkött 2 om auktionsverksamheten på Krasti och dikalvsproduktion i Lettland.