Nötfärs trolig orsak till smitta

Sex personer smittades i februari av samma variant av ehec-bakterier som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Det är sannolikt nötfärs av kött från ett och samma slakttillfälle som orsakade samtliga fall visar Livsmedelsverkets utredning.

Sedan september 2016 har sammanlagt 26 personer blivit sjuka av samma variant av ehec-bakterier. Flera personer, däribland barn, har även drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär.

Smittskyddsenheter i berörda landsting har tillsammans med Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten undersökt var smittan kom i från. Slutsatsen är att alla som blivit sjuka sannolikt smittats av olika partier nötfärs gjorda på kött från ett och samma slakttillfälle. Det är partier som tillverkades under hösten 2016 och som sålts i färsk eller fryst form. Slakteriet har sedan dess vidtagit flera åtgärder för att undvika smitta.

– Köttfärs är en riskprodukt, eftersom bakterier på ytan kan blandas in i köttet när det mals. Steker du en hel köttbit räcker det att steka på ytan för att bakterierna ska dö, medan till exempel en hamburgare måste vara helt genomstekt, säger Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare Mats Lindblad.

Råd för att undvika att bli smittad

Genom att följa några hygienråd kan du skydda dig från att bli smittad. Råden är extra viktiga att följa när det gäller små barn. Barn smittas vanligen lättare och blir ofta sjukare än vuxna. God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta.

  • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare som till exempel får och getter
  • Smaka inte på rå köttfärs
  • Genomstek köttfärs ordentligt
  • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
  • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker