Ny lag förenklar kommunal upphandling av lokalproducerat kött

Från 1 januari 2017 är det enklare för små företag att konkurrera vid offentlig upphandling då kommunen kan välja att väga in hänsyn till miljön i valet av leverantör

-Att vara med på kommunal upphandling av nötkött är egentligen inte så svårt, säger Sven-Ulrich Ohlsson som är dikalvsproducent utanför Söderhamn.

Han har ett förflutet i IT-branschen där upphandlingar hörde till vardagen. Nu har han sadlat om till dikalvsproducent och är ordförande i LRF i Söderhamn. Han menar att det viktigaste är att starta en dialog mellan leverantör och kommun.

-Många kommuner vill handla lokalt men vet inte hur vår bransch fungerar. Och många producenter vet inte hur kommuner fungerar. Så det gäller att få till ett kunskapsutbyte.

Att en ny lag som ger möjlighet att väga in hänsyn till miljö, ekonomi och sociala hänsyn underlättar lokal upphandling.

-Börja med att kontakta kostchefen i kommunen eller inköpsorganisationen. Visar de inte intresse så gå vidare till näringslivsavdelningen eller politikerna och fråga hur de vill gynna det lokala näringslivet, säger Sven-Ulrich Ohlsson i en artikel i Nötkött 2 2017. Läs hela artikeln i tidningen.