Ny test av vallsorter för norra Sverige

Klimatet i norra Sverige ställer speciella krav på växterna. Nu finns nya resultat på vall och baljväxter som passar att odla.

Växtodlingen i norra Sverige domineras av slåtter- och betesvallar. Klimatet ställer speciella krav på växtmaterialet; vinterhärdighet, konkurrensförmåga och resistens mot skadegörare är viktiga egenskaper för sorternas avkastningspotential.
Den officiella sortprovningen i norra Sverige syftar till att undersöka sorternas avkastningsförmåga, återväxt och uthållighet i jämförelse med väl kända mätarsorter. Sortprovningen utförs på fyra platser, Offer/Lännäs i Västernorrland, Ås i Jämtland, Röbäcksdalen i Västerbotten och Öjebyn i Norrbotten.

Provningen finansieras av utsädesföretagen samt genom anslag från Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige (RJN) och från Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) via Sverigeförsöken.

Här hittar du hela rapporten.