Nyttigare kött från kalvar på bete

Kött från kalvar som skickades till slakt direkt från bete hade högre halt av fettsyran Omega 3 än kalvar som föddes upp på stall.

Köttets sammansättning på verkas av om djuren går på bete. Kalvar som slaktas direkt från betet hade högre halter Omega 3 och fytansyra än de kalvar som slaktades från stall. Fytansyra anses ha en positiv effekt på diabetes och immunförsvar.
Källa:Okologi&Erhverv