Klargör vem som har ansvaret för betesdjuren

-Idag blir det allt vanligare att beta andras marker. Gör klart vems ansvaret är om djuren går ut och ställer till skada innan det inträffar, skriver Camilla Råsberg, styrelseledamot i SNP

I lagen om ägofred (1933:269) regleras de skyldigheter och rättigheter som djurägare och fastighetsägare har att hålla sig till. Där framgår i första paragrafen att djurägaren eller djurhållaren är skyldig att se till att djuren inte kommer ut och ställer till skada.

Lagen kan dock förhandlas bort så det är viktigt att djur- och markägare är överens, helst med skriftliga avtal, skriver Camilla Råsberg i SNPs Klubb Spalt i Nötkött nummer 2.