Scan satsar på rådgivning

-I Finland erbjuder vi rådgivning till våra leverantörer. Nu vill vi bygga upp en liknande service i Sverige, sa Sami-Jussi Talpila, HK Scan Finland, på en kursdag för dikalvsproducenter i Sörmland.

Scan har under våren bjudit in till tre kursdagar med målet att öka antalet betäckta kor och kvigor för att få fler födda och levande kalvar. På dessa medverkar Sami-Jussi Talpila och beskriver hur man jobbar i Finland.

-Vi har tre rådgivare och en veterinär i Finland som arbetar ut mot våra leverantörer och så har vi även egen foderförsäljning. Tanken är att inledningsvis anställa en rådgivare i Sverige som i samverkan med andra rådgivningsorganisationer ska vara stöd åt våra leverantörer.

I Finland produceras cirka 80 miljoner kilo slaktad vikt årligen att jämföra med 128  miljoner kilo i Sverige. Största aktör är Atria med cirka 50 procent av volymen, sedan följer HK Scan med over 25 procent, Snellman cirka 15 procent och resterande del är mindre slakterier. 

 -Vi önskar slaktvikter i Finland på 420-450 kilo för köttrastjurar och cirka 360 kilo för mjölkrastjurar. De blir i medeltal cirka 19 månader vid slakt, sa  Sami-Jussi Talpila.