Schmallenberg kan komma tillbaka

Från Europa rapporteras om nya fall av aborter och missbildningar som tyder på att schmallenbergvirus åter cirkulerar och sprids med svinknott

-Eftersom de finns en del fall i andra länder ser vi gärna att djurägare hör av sig ifall de misstänker schmallenberginfektion, säger Karin Persson Waller, statsveterinär på SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt.
Schmallenberg sprids med insekten svinknott och drabbade Sverige 2012. Hos vuxna djur är symtomen lindriga men om modern infekteras i tidig dräktighet kan fostret skadas. Läs mer i Nötkött 3 2017 med utgivning 6 juni.