Sena utbetalningar - hot mot naturbetesmarken

Jordbruksverkets oförmåga att hantera utbetalningar av miljöersättningarna gör att många lantbrukare rasar och SNP uppmanar Jordbruksverket till skärpning.

-Många lantbrukare som väntat på utbetalning av stöd är förtvivlade. Kanske är Jordbruksverkets undermåliga hantering av stöden en anledning till att de ger upp, skriver Anna Jamieson, ledamot i SNP styrelse i Nötkött 3 2017. Läs hela artikeln i tidningen som kommer ut 6 juni