Skilj ifrån avelstjuren i tid

Undvik tjuvbetäckningar genom att ta bort avelstjuren i tid - annars finns risk att han betäcker tidigt födda kvigkalvar.

När kvigor brunstar första gången varierar med ras och utfodringsntensitet. Men exempel finns på kvigor som kalvar före ett års ålder. Ända chansen att undvika att unga kvgor betäcks är at skilja ifrån avelstjuren eller låta honom gå med enbart kor med tjurkalvar.
Om man misstänker tjuvbetäckningar finns möjlighet att via ultraljud undersöka kvigan efter 30 dagar. Vid dräktighet kan en veterinär framkalla abort genom injektion som bör ske så snart som möjligt. Att abortera kvigor är en nödåtgärd och inget som får bli rutin
Enligt föreskrifter för hållande av lantbrukets djur har man skyldighet att se till att avelstjuren inte betäcker årets födda kvigkalvar.