Välkommen till Nötkött

Vi skriver för dig med intresse för nötköttsproduktion. De flesta av våra läsare har egna djur, medan andra arbetar i branschen som rådgivare, veterinärer eller säljare.

Tidningen startade i mitten av 1980-talet på initiativ av dårvarande ordförandena i NAB och SKI (Sveriges Köttproducenters Intresseförening). SKI döptes senare om till SNP (Sveriges Nötköttsproducenter). Man ville med en facktidning stärka branschen och få en gemensam kanal för aktuell information.
Redan från starten utvecklades Nötkötts innehåll i nära kontakt med läsarna. Vi besöker gårdar, kurser och seminarier och förmedlar tips från kollegor i Sverige och andra länder.

2018 fyller tidningen 35 år och är fortfarande den enda facktidningen för nötköttsföretagare och medlemstidning för NAB och Sveriges Nötköttsproducenter. Vi har fortfarande ambitionen att skriva om allt som är aktuellt i branschen.
Varje nummer innehåller nyheter, gårdsreportage från olika delar av landet, och faktaartiklar. Gård & Djurhälsan och LRF Konsult medverkar i fasta spalter med sin kunskap och rasföreningar och SNP informerar.

Nötkött tar upp frågor kring avel, djurhälsa, utfodring, foderodling, lönsamhet, byggnader, slakt- och marknad samt företags- och arbetsledning.

Tidningen Nötkött kommer ut med sex nummer per år.

Den TS-kontrollerade upplagan är 4 800 ex.