Hur gick det sedan?

Ibland gör vi återbesök på en gård som vi skrivit om tidigare i Nötkött. Det kan vara allt från fem till trettio år mellan besöken. Här kan du följa vad som hänt på några av de gårdarna.

Olof & Eric Ericsson
Wäsby, Närke  
                           
  1 2015 1997  
Lars Beve,
Håkantorp, Östergötland   
               
  2 2015    2009
 
Familjen Widegren 
Walla Säteri, Östergötland   
  
                   
 3 2015   1984  
Johan Stegard                              
Ballabo, Bohuslän
 
 4 2015   2001  
 Dan Waldemarsson  
Västergården Västergötland
 
 5 2015   1999
 
 Johan Svantesson
Grodås, Värmland
 
 6 2015  2010  
Christer Söderbom
Lillegården, Västergötland
 
 1 2016     2007
 
Familjen Carlborg
Källingby, Uppland
 2 2016    1994
 
       
Gustaf & Robert Kihlin
 Hallstaberg, Västmanland
 4 2016  3 2006  
 
Carl-Gustav Gudmundsson
Åkersdal, Skåne
 5 2016  1 2000