Bygga för dikor och ungnöt

Går du i byggtankar för nötkreatur? Då är denna byggkurs i Halland något för dig!

alt-text

Plats: Laholm

Tid: 11 oktober 10:00 - 15:30

Kostnad: Greppa Näringen; Statens Jordbruksverk och EU finansierar kursen men kostnad för lunch och fika tillkommer

Program​

  • Information om Greppa Näringen. 
  • Diskussion om hur djurhållning kan påverka miljön – ammoniakavgång, förluster via växthusgaser, energiförbrukning mm
  • Planering av djurstallar - optimal planlösning med väl fungerande djurtrafik och god närmiljö, för- och nackdelar med olika typer av inhysningssystem etc., olika alternativ av utfodringssystem med bra foderutnyttjande och minimalt spill
  • Exempel på foderstat, där överutfodring minimeras
  • Ventilation - naturlig ventilation, förslag på olika lösningar (vindväv, glespanel mm)
  • Gödselhantering med hänsyn taget till djurmiljö, miljö och ekonomi
  • Genomgång av logistik och smittskydd – utom- och inomgårds

eu-flagga.png    greppa-naringen-logo.png         Lst_Halland_logotyp.png

Frågor?
therese.ljungberg@vxa.se

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Kurs

Landskap
Halland
Datum
11 oktober
10:00 - 15:30
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy