Bygglösningar i torkans spår

Välkommen till Nyarp Hylte tisdag den 16 oktober kl 19.00

Ökat behov av ligghallar eller att ta andra byggnader i bruk som djurstall. Alternativa strömedel. Hur påverkar foderbristen planlösningen med djurgruppering och utfodringssystem? Anne Tönnerheden, Växa och Martina Philip, Växa Sverige

Kom och få tips och idéer om hur man på enkelt sätt kan bygga och inreda för att få plats med djuren i vinter. I efterdyningar till torkan kan det finnas ökat behov av alternativa djurutrymmen för ev övertaliga djur eller för att kunna gruppera och fördela fodret bättre. Vilka utfodringsstrategier kan man ha i de olika planlösningarna och vilka åtgärder behövs göras? Hur får man till fler ätplatser? Finns andra byggnader som kan användas, vad gäller då, vilka lösningar kan det finnas och behövs det förprövning? Vill man få djuren att beta längre under hösten/vintern när det föreligger krav på ligghall och stall, vad gör man då? Vilka alternativ finns, vad säger lagen? Vilka typer av hallar kan vara aktuella? Placering av ligghall, foder och vatten? Vi visar exempel och diskuterar lösningar utifrån era förutsättningar. Tillfälle till frågor. Gratis fika.

Anmälan senast den 14 oktober till Länsstyrelsens hemsida. https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat.html. Det går också bra att ringa. Även växeln 010 2243 000 tar emot anmälningar Eller maila Gudrun.Edh@Lansstyrelsen.se

Frågor? Anne Tönnerheden 010-4710338 anne.tonnerheden@vxa.se eller ring Gudrun Edh 010-2243228

Träff

Plats
Halland
Dag och tid
16 oktober
Sista anmälan
14 oktober