Digital kunskapsträff

Välkommen till Digital Kunskapsträff - Ensilering - En gammal kunskap med nya vinklingar! den 12 februari kl 19-21

Träffa experterna via storskärm din driftsplats Hans Lindberg, Växa Sverige

Ensilering som metod för konservering av foder till djur har använts i alla tider. Faktum är att vi använder i princip samma teknik för att konservera vissa typer av livsmedel också. Exempel på det är surkål och den norrländska delikatessen surströmming.

När det gäller ensilering av foder så har tekniken utvecklats genom tiderna både när det gäller lagringssystem och möjligheterna att ”hjälpa” biologin för att styra och kvalitetssäkra ensileringsprocessen. Under föredraget kommer jag att belysa nödvändigheten av att arbeta tillsammans med biologin för att få ett välkonserverat foder med så få förluster som möjligt. Vad ställer respektive system för krav för att man skall lyckas och vilka hjälpmedel kan man utnyttja för att slutresultatet skall bli bra. Naturligtvis kommer Ni att få höra det klassiska mantrat – HACKA! PACKA! TÄCK! – men kanske också något om att det nödvändigtvis inte alltid behöver utföras så snabbt som möjligt.

Jag hoppas att Ni skall tycka att det blir en intressant föreläsning och jag hoppas att vi får mycket frågor och en intressant diskussion.

Vi bjuder på lättare förtäring.

Anmälan senast 3 dagar före resp träff.

Kostnad 500 kr/deltagare och träff.

Anmäl dig här!

Digitala kunskapsträffarna hålls på följande driftsplatser.

Träff

Plats
Dag och tid
12 februari
Sista anmälan
9 november