Inställt - Djurägarseminkurs i Uppland

Kursen är inställd p g a att lantbruksskolan är stängd. Djurägarseminkurs i Uppsala, Västmanlands NBG Ösby Sala den 24-27 mars 2020 kl 10-15.

Plats: Uppsala, Västmanlands NBG Ösby Sala

Dag: 24 - 27 mars

Kostnad: 15.000 kronor. Kursmaterial, lunch och fika ingår. Utrustning och boende ingår ej.​

Växa Sveriges kurs riktar sig till dig som själv vill seminera kor och kvigor i den besättning där du är verksam. Under fyra dagar lär vi dig grunderna i seminteknik och teori, så att du på egen hand kan komma igång med semineringar i hemma-besättningen.

Tillsammans med erfarna djurhälsoveterinärer, husdjurstekniker och avelsrådgivare får du en intensivutbildning under fyra heldagar med såväl teoretisk som praktisk utbildning. I kursavgiften ingår även stöd och uppföljning i din hemmabesättning.

Kursen är upplagda med bland annat organträning, träning i simulatorer, teorilektioner och praktisk träning i besättning. Under teorilektioner tar vi bland annat upp anatomi, fysiologi, embryonalutveckling, fruktsamhetsstörningar, sjukdomar, hygien och lagstiftning.

Deltagarantal: Minst åtta och max tio deltagare.

Varmt Välkomna! 

Anmälan senast 6 mars här på webben eller till Annelen Sundberg, Annelen.Sundberg@vxa.se, 070-688 21 71. Obs - att vid avanmälan senare än två veckor före kursstart debiteras halv kursavgift (om man inte själv ordnar ersättare).

Frågor?

Prata med Annelen Sundberg 070-688 21 71 eller Rose-Marie Winroth 070-688 21 96

Anmälningstiden har gått ut.

Kurs

Landskap
Uppland
Datum
24 - 27 mars
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild meddelar du Växa Sveriges representant på plats. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy.