Djurägarseminkurs i Uppsala

Växa Sveriges kurs riktar sig till Dig som själv vill seminera kor och kvigor i den besättning där du är verksam. Under fyra dagar lär vi Dig grunderna i seminteknik och teori, så att Du på egen hand kan komma igång med semineringar i hemma-besättningen

Lärare är våra veterinärer, husdjurstekniker och avelsrådgivare. Kursen är upplagd med:

• Organträning • Träning i simulatorer • Teorilektioner • Praktisk träning i besättningar

All dokumentation finns samlad i en kurspärm. Efter kursdagarna får ni besök av en husdjurstekniker som går igenom praktiska rutiner runt seminering och rapportering i hemmabesättningen.
--------------------------------------------------------------------------------

Dag 1
Inledning, aktuellt om fruktsamhet. Könsorganens anatomi. Fysiologi och embryonalutveckling Hantering av utrustning för seminering, organgenomgång och övningar. Prova att rektalisera (gård 1).

Dag 2
Organgenomgång och övningar på kor (gård 2). Fruktsamhetsstörningar, bokföring och journaler. Organgenomgång och övningar.

Dag 3
Brunstkontroll, teknik och hjälpmedel. Faktorer som påverkar brunsten. Övningar på kor (gård 3). Komplikationer i samband med seminering och hygien. Gemensam middag på kvällen.

Dag 4
Avel. Beställning och distribution av sperma. Hantering av flytande kväve. Vad händer på tjurstationen? Övningar på kor (gård 4), Ultraljud. Teori: Regelverk och resultatuppföljning. Information kring Friskko Fruktsamhet. Missbildningar. Kunskapskontroll. Kurskritik, hemläxa och avslut.

Dag 5
hemma Genomgång med husdjurstekniker i hemmabesättningen -arbetsrutiner, hygien, utrustning, seminering, bokföring, rapportering och ergonomi.

Information och anmälan till Annelen Sundberg, 010-471 01 77, annelen.sundberg@vxa.se

Kurs

Plats
Uppland
Dag och tid
17 till 20 oktober