Erfa-träffar Bete

Betespotential 4 träffar med start tisdagen den 19 juni kl 9.30-14

Bete är i många fall en dåligt utnyttjad resurs men genom noggrann strategi och skötsel kan betet stå för en betydande del av foderförsörjning. Bete är billigt, men bete är något som händer här och nu och det gäller ha en plan för skötseln.

Vi startar en Erfa-grupp för att lyfta betet

Vi vill sprida kunskap om bete samt se, diskutera, testa, utbyta erfarenhet och lära oss mer om detta spännande fodermedel. Detta är förslag på diskussionsämnen. Datum för träff 2-4 bestäms av deltagarna.

Varje tillfälle avslutas med en betesvandring hos deltagarna.

Träff 1
19 juni kl 9.30-14.00
Fördelar/Möjligheter med produktionsbete Betesplanering och skötsel

Träff 2
Vår- , sommaroch höstbete Beteskurva - Mätning av betet (tillväxt, behov och bestånd)

Träff 3
Djurhälsa på bete – Parasiter och andra sjukdomar

Träff 4
Ungdjur på bete Vatten på betet Uppsummering och utvärdering av betessäsongen
Vilka slutsatser kan vi dra?

Under juli månad kan du dessutom få en betesvandring på kvällstid i ditt närområde med växtodlingsrådgivare Pauliina Jonsson.

Avgift: 250 kr per träff (inkl. lunch och fika)

Anmälan
senast 15 juni via webben, se kalendern på www.vxa.se eller till Ann-Theres Persson, ann-theres.persson@vxa.se telefon 010-471 03 11

Välkomna! 

Kurs

Plats
Halland
Dag och tid
19 juni
Sista anmälan
15 juni