Greppa markkarteringen för mer och bättre foder

Välkommen till en temadag kring markkartering, växtodling o foder. Hur hänger markkartering och analyser ihop? Vad analyseras och varför?

alt-text

Plats: Länsstyrelsens lokal Linet (ingång från Köpmangatan, vänstra personalingången)

Tid: 2 december 09:45 - 15:00

Kostnad: 0 kr

​Rolf Spörndly, SLU pratar ur ett djurperspektiv och Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbottens län (tidigare medlem i markkarteringsrådet) pratar ur ett växtperspektiv. Dagen ska ge förutsättningar för att ytterligare kunna styra produktionen på ett resurseffektivt sätt, för både gårdens ekonomi och miljö. Under dagen deltar även flera produktionsrådgivare som är verksamma i länet. De delar sina erfarenheter och berättar om den rådgivning som de erbjuder, med analyserna som grund.

Preliminärt program:

  • ​9:45-10:00 Fika för den som vill
  • 10:00-10:15 Inledning, Hanna Appelros
  • 10:15-12:00 Att markkartera och tolka jordanalyser (vall och gödselanalys) för resurseffektiv växtodling och mjölk/köttproduktion. Lars Ericson och Rolf Spörndly
  • 12:00-13:00 Lunch och erfarenhetsutbyte
  • 13:00-13:45 Fortsättning och utrymme för frågor. Lars Ericson och Rolf Spörndly
  • 13:45 - Produktionsrådgivare delar erfarenheter och rådgivningserbjudanden Växa, Hushållningssällskapet och Råd med råd
  • 15:00 Avslutning. Hanna Appelros

ANMÄLAN: Anmäl dig snarast, dock senast 25/11, begränsat antal platser. Du anmäler dig genom att maila hanna.appelros@lansstyrelsen.se. Ange namn, personnummer, e-post till var och en, ev allergier. Vi kan även ordna möjlighet att ta del på distans via skype, om du anmäler det i god tid.

eu-flagga.png                greppa-naringen-logo.png

Frågor?
Frågor besvaras av Hanna Appelros 010-225 33 49 eller e-post: hanna.appelros@lansstyrelsen.se

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Träff

Landskap
Jämtland
Datum
2 december
09:45 - 15:00
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy