Kretsmöte krets 41 Kalmar

I år kombinerat med tema Kött ur olika perspektiv.

alt-text

Plats: Växas driftplats, Barkestorp, Kalmar

Tid: 20 mars 19:15 - 22:00

Kostnad: 0

​Mat serveras från kl. 18.30        
Från Växa Sveriges styrelse medverkar Anna Samuelsson, Skeppshult. Anna medverkar via Microsoft Teams ihop med kretsmötet för krets Östgötabygd. 

Program

  • Sedvanliga kretsmötesförhandlingar
  • Val av köttdjur till mjölkkorna för kött till slakterierna, Växas köttexpert Karin Karlsson. Hjälpmedel för brunstövervakning passar också till köttdjur avelsrådgivare Lotta Gunham. Simherd, ett spännande verktyg att använda i det strategiska avelsarbetet, Rebecka Andersson.
  • Premiering av 100-tons kor, insatta semintjurar, auktionsgodkända köttrastjurar, kretsens reproduktionsmästare samt i vissa kretsar pris för framgångsrikt juverhälsoarbete.  

Från Växa deltar områdesansvarig och lokala rådgivare.

Välkomna

Hälsar kretsrådet genom kretsordförande Kristina Gratte.

Årsredovisning

Årsredovisning 2022 kommer att finnas tillgänglig vecka 11 här. Vill du ha ett pappers ex per post kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård liselott.jungergard@vxa.se eller tel 076-1090802

Föredragningslista till kretsmötet

1) Val av ordförande för kretsmötet
2) Val av justeringsmän
3) Anmälan av sekreterare
4) Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning
5) Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året
6-7) Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023
8) Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas
- Vad gjorde att vi en gång i tiden gick samman i den kooperativa företagsformen?
- Vad är det som skall hålla oss samman framåt? Vad är det gemensamma ”kittet”?
9) Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp ​

Frågor?

Kretsordförande Kristina Gratte, tel 070-2647828

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Medlemsträff

Landskap
Småland
Datum
20 mars
19:15 - 22:00
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy