Kan sommarbete till mjölkkor öka lönsamheten?

Välkommen till Köinge bygdegård utanför Ullared för en inspirations- och diskussionsdag om bete till mjölkkor. Gårdsvandring och föreläsning den 14 juni kl 9.30.

Är sommarbete till mjölkkor en möjlighet eller ett problem? Kom till Köinge bygdegård utanför Ullared för en inspirations- och diskussionsdag om bete till mjölkkor. Gårdsvandring och föreläsning i Köinge, Ullared. Möt Martin Johansson med målet att producera maximalt med mjölk på bete vilket leder till en hög intäkt per hektar. Köinge ligger vid väg 154, mellan Ullared och Falkenberg.

Program torsdagen den 14/6

  • 9:30 Samling i Köinge bygdegård. Fika.
  • 10:00 För- och nackdelar med olika system när man kombinerar bete med robot. Eva Spörnly, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala redogör för möjligheter, erfarenheter och problem som kan dyka upp.
  • 11:00 Ann-Theres Persson, Växa. Se möjligheterna med bete som foder till mjölkkor.
  • 12:00 Lunch
  • 13:00 Gårdsbesök hos Martin Johansson, Stommen, Köinge. Anna Carlsson, ekologisk mjölkproducent och ordförande i Svenska Vallföreningen kommer tillsammans med Martin att lyfta fram och diskutera några viktiga saker för att få betesdriften att fungera.
  • Martin Johansson har ekologisk mjölkproduktion med bete som bas till både kor och kalvar. Martin har 90 kor och mjölkar i mjölkgrop (dubbel 10:a). Med anpassad kalvningssäsong utnyttjar han bättre gårdens produktion av foder och maximerar mjölkproduktionen på bete. Med hjälp av genomtänkt betesdrift med dagliga fållbyten och uppföljning av betestillväxten kan korna producera mjölk jämnare och längre över betessäsongen. Stommen är en av innovationsgårdarna i EU-projektet Inno4Grass.
  • 15:15 Fika
  • 16:00 Avslutning på dagen.

Arrangörer och medverkande: LRF genom projektet Konkurrenskraftig Mjölk, SLU, Växa Sverige, Svenska Vallföreningen och Inno4grass

Anmälan: Senast 7/6 till 0771-18 08 11 eller medlemsservice@lrf.se

Kostnad: 280 kr/ person inklusive lunch

Frågor: Pernilla Salevid tel: 0494-135 22 pernilla.salevid@lrfkonsult.se

Träff

Plats
Halland
Dag och tid
14 juni
Sista anmälan
7 juni