Kötträff 1

En serie kunskapsträffar på driftsplatsen med experter via Skype. Första ämnet är avel för köttproduktion. Innehållet passar både mjölk- och köttproducenter.

Optimera köttproduktionen i mjölkbesättningen

Plats: En driftsplats nära dig där våra experter är med via Skype.
Tid: Kl. 10:00 - 14:00
Kostnad: 500 kronor, fika ingår.

Avel för köttproduktion i mjölkbesättningar

  • raser och deras fördelar
  • rätt andel kött och rätt djurflöde
  • maximera utbytet av kött och mjölk
  • fördelar med genomiskt test

Du får en riktigt fördelaktig rabattkupong för köttrasdoser att använda vid nästa dosinköp.

Karin Karlsson är ansvarig för köttrasaveln inom VikingGenetics Sverige sedan hösten 2018. Exteriörbedömt köttraser sedan 2014. Domare på MILA-utställningen vid ett flertal tillfällen. 

Karin Karlsson

 

Tre träffar om köttproduktion

Det här är den första träffen i en serie om tre träffar. Vi ses på en driftsplats nära dig.
Läs mer om kötträffarna 

Anmälningstiden för denna träff har gått ut.

Träff

Plats
Dag och tid
26 november
Anmäl dig senast 24 november