Kötträff 2

En serie kunskapsträffar på driftsplatsen med experter via Skype. Andra ämnet är hållbara foderstater för både djur och ekonomi.

Optimera köttproduktionen i mjölkbesättningen

Plats: En driftsplats nära dig där våra experter är med via Skype.
Tid: 10:00 - 14:00
Kostnad: 500 kronor, fika ingår.

Hållbara foderstater för både djur och ekonomi

Gruppera och tjäna mera, foderstater som är bra för tillväxt och plånbok, ungdjur till slakt och slutgödning av mjölkkor.

  • Strategier vid ungdjur till slakt
  • Hur slutgöds en mjölkko på ett bra sätt?
  • Vilka djur bör och kan man slutgöda?
  • Vilket foder skall man använda?
  • Lagom hull vid slakt
  • Hur ser ekonomin ut vid olika modeller för slutgödning

Räknestuga med möjlighet att räkna ekonomi på de egna djuren - Ta gärna med slaktresultat på egna djur till räknestugan.

Jannica Krafft och Kicki Markusson är två av Sveriges mest erfarna rådgivare.

Jannica Krafft och Kicki Markusson

Anmälan till träff 2

Tre träffar om köttproduktion

Det här är den andra träffen i en serie om tre träffar. Vi ses på en driftsplats nära dig.
Läs mer om kötträffarna 

Träff

Plats
Dag och tid
6 februari
Anmäl dig senast 30 januari