Kötträff 3

En serie kunskapsträffar på driftsplatsen med experter via Skype. Tredje ämnet är optimera slaktutbyte och smittskydd.

alt-text

Plats: En driftsplats nära dig där våra experter är med via Skype.

Tid: 10:00 - 14:00

Kostnad: 500 kronor, fika ingår.

Optimera slaktutbyte och smittskydd

  • optimera produktionstiden med praktiska exempel
  • förebyggande arbete för att undvika smittor
  • exempel från verkligheten om hur hantera smittor i besättning
  • smittskydd vid köp och försäljning
  • mellangårdsavtal

Genomgångar med råd som varvas med praktiska exempel och möjlighet att ta upp egna frågor.

Lena Stengärde är veterinär med specialisering inom nötkreaturs sjukdomar och doktor i veterinärmedicin. Lena har över 20 års praktisk erfarenhet som veterinär och köttproduktionbåde från diko- ungnöts- och mjölkbesättningar.

Fanny Engdahl är husdjursagronom och arbetar som produktionsrådgivare med en bakgrund från HKScan, livdjursförmedling och slakt.

Lena Stengärde och Fanny Engdahl

Anmälan till träff 3

Tre träffar om köttproduktion

Det här är den tredje och sista träffen i en serie om tre träffar. Vi ses på en driftsplats nära dig.
Läs mer om kötträffarna 

Träff

Landskap
Datum
12 mars
10:00 - 14:00
Anmäl dig senast
05 mars