Kretsmöte - Tema Lönsamhet och företagande

Krets Västgöta Väst, Dalsland och Bohuslän bjuder in till kombinerad tema eftermiddag/kväll och gemensamt kretsmöte

alt-text

Plats: Quality hotell, Vänersborg

Tid: 20 mars 17:00 - 22:00

Kostnad: 0

Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00
Programmet startar kl 17.30

Kretsmötesförhandlingar startar ca 19.30 och kvällen avslutas med gemensam middag och prisutdelning

Program Tema Lönsamhet och Företagande

Moderator Helen Börjesson, regionchef Växa

  • Årets mjölkbonde & Årets Vallmästare 2022 Marcus Brisbo, Östergården, Brimene söder om Falköping, delar med sig av sina erfarenheter som företagare
  • Johanna Mac Donald, Grinstads lanthandel, Mellerud, möjligheter och utmaningar som företagare
  • Helena Silvander VD Tillväxtbolaget- utveckling kräver finansiering
  • Anders Ramström Växas styrelse, erfarenheter som företagare och ordförande i Fryksdalens sparbank
     

Därefter ca kl 19.30

  • Sedvanliga kretsmötesförhandlingar, från Växas Sveriges styrelse medverkar Anders Ramström, Västra Ämtervik
  • Under avslutande middag premiering av 100-tons kor, insatta semintjurar, auktionsgodkända köttrastjurar, kretsens reproduktionsmästare samt i vissa kretsar pris för framgångsrikt juverhälsoarbete.
     

Från Växa medverkar områdesansvarig och lokala rådgivare

Välkomna
hälsar kretsråden/gm kretsordförande Mats Gustafsson, Sara Gustafsson och Nicklas Axelsson

Årsredovisning

Årsredovisningen finns att ladda ner här från v 11.
Om du vill du ha ett pappers ex per post kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård, liselott.jungergard@vxa.se eller tel 076-10 90 802

Föredragningslista till kretsmötet

1) Val av ordförande för kretsmötet
2) Val av justeringsmän
3) Anmälan av sekreterare
4) Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning
5) Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året
6-7) Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023
8) Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas
- Vad gjorde att vi en gång i tiden gick samman i den kooperativa företagsformen?
- Vad är det som skall hålla oss samman framåt? vad är det gemensamma ”kittet”
9) Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp

Frågor?
kretsordförande Mats Gustafsson 070-994 40 18, Sara Gustafsson 070-606 91 35 och Niclas Axelsson 070-576 38 90

Anmälningstiden har gått ut

Anmälningstiden har gått ut

Medlemsträff

Landskap
Bohuslän Dalsland Västergötland
Datum
20 mars
17:00 - 22:00
Anmälningstiden har gått ut

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy