Kretsmöte i krets 93 Vätterbygden

I år kombinerat med tema - Strategiskt avelsarbete

alt-text

Plats: Kungsporten, Huskvarna

Tid: 28 mars 19:15 - 22:00

Kostnad: 0

Mat serveras från kl 18.30

Från Växa Sveriges styrelse medverkar Per-Johan Svensson, Södra Vi

Program

  • Sedvanliga kretsmötesförhandlingar
  • Strategiskt avelsarbete - användning av könssorterade doser och ”kött på mjölk” med hjälp av Simherd för optimerat ekonomiskt resultat, Lovisa Hedberg, regionchef Avel-öst.
  • Premiering av 100-tons kor, insatta semintjurar, auktionsgodkända köttrastjurar, kretsens reproduktionsmästare samt i vissa kretsar pris för framgångsrikt juverhälsoarbete.
  • Utdelning av kretsens eget pris ”Ett Ton Till” till den besättning som ökat produktionen mest under kokontrollåret 2022

Från Växa medverkar också områdesansvarig och lokala rådgivare

Välkomna
hälsar kretsrådet/gm kretsordförande Martin Svensson tel 073-031 30 33

Årsredovisning

Årsredovisning 2022 kommer att finnas tillgänglig vecka 11 här.
Vill du ha ett pappers ex per post kontakta medlemsansvarig Liselott Jungergård liselott.jungergard@vxa.se eller tel 076-1090802

Föredragningslista till kretsmötet

1) Val av ordförande för kretsmötet
2) Val av justeringsmän
3) Anmälan av sekreterare
4) Fråga om kretsmötet utlysts i behörig ordning
5) Överläggningar angående verksamheten inom föreningen det gångna året
6-7) Val, endast aktuellt för kretsar med fyllnadsval 2023
8) Ärenden i vilka styrelsen funnit att uttalande från kretsen bör inhämtas
- Vad gjorde att vi en gång i tiden gick samman i den kooperativa företagsformen?
- Vad är det som skall hålla oss samman framåt? vad är det gemensamma ”kittet”
9) Övriga ärenden som kretsmötet beslutar att ta upp

Frågor?
kretsordförande Martin Svensson tel 073-031 30 33

Anmäl dig senast 28 mars

Anmälan senast 28/3

Medlemsträff

Landskap
Småland
Datum
28 mars
19:15 - 22:00
Anmäl dig senast
28 mars

Foton tagna på våra kurser och träffar, eller inspelningar av digitala evenemang, kan komma att användas i vår marknadsföring. Vill du inte medverka på bild eller i en kurs som spelas in, meddelar du arrangören eller Växas representant på plats.
Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy